58 Odzież ochronna, robocza, Artykuły BHP in Warszawa